Cemar - Malowarki drogowe PowrLiner

Malowarka Orlik 2K
Malowarka Orlik 2K Malowarka Orlik 2K

Malowarka Orlik 2K

Malowarka Orlik 2K  to samojezdna maszyna do nakładania materiału 2-komponentowego w systemie nakładania z roz¶ciełacza.

Mieszanie następuje w roz¶ciełaczu materiału, który może nakładać linie gładkie, strukturalne oraz wibrolinie.

Maszyna zawiera:

•silnik: Kohler 25HP
•podwójna pompa airless Speeflo, maksymalne ci¶nienie 228 bar, wydatek farby 11  l/min, pompy s± napędzane hydraulicznie
•zbiorniki farby: 100 l
•system posypywania ci¶nieniowego mikrokul szklanych, zbiornik mikrokul: 30kg
•wskaĽnik malowania jest pneumatycznie podnoszony i opuszczany
•¶wiatła drogowe i ostrzegawcze
•komputer :

?7 programów, użytkownik może wybrać różne rodzaje linii,
?wy¶wietla aktualn± prędko¶ć maszyny, rodzaj aktualnie malowanej linii, aktualna grubo¶ć linii, który pistolet w danej chwili maluje (można zaprogramować do 5 pistoletów)
?użytkownik ma możliwo¶ć zacz±ć malowanie od linii lub od przerwy- te same klawisze s± na komputerze i na joysticku
?użytkownik może zmieniać rodzaj linii :podwójna linia, segregacja,linia przerywana
?użytkownik może wybrać pracę ręczn±, automatyczn± lub półautomatyczn±
?programator zlicza i trzyma w pamięci: ilo¶ć zużytej farby,¶redni± grubo¶ć linii, ilo¶ć pomalowanych metrów kwadratowych,datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia malowania
?programator można podł±czyć do drukarki aby wydrukować dane
•wózek na którym jeżdż± pistolety jest dociskany pneumatycznie do podłoża, dlatego nie podskakuje na dziurach. Siedzenie kierowcy i wózek pistoletów może być przesuwane z jednej strony malowarki na drug± a także być ustawiony na ¶rodku, pod nogami operatora.

Maszyna Orlik 2K do materiałów 2 komponentowych 98:2:


•mieszanie materiału w proporcji 98:2 (utwardzacz w proszku)
•typy linii: linie standartowe, linie strukturalne i wibrolinie
•kontrola dozowania materiału i utwardzacza jest ręczna. Mieszanie odbywa się za pomoc± mieszadła w otwartym roz¶ciełaczu
•roz¶ciełacz ma wymienne buty 12cm i 24cm

{__SALESMANAGO}